Maldaknyge.lt

Viešpaties Angelas

Viešpaties Angelas apreiškė Marijai:
"Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios".

Sveika Marija...

"Štai aš, Viešpaties tarnaitė, teesie
man pagal Tavo žodį".

Sveika Marija...

Ir Žodis tapo kūnu, ir gyveno tarp mūsų.

Sveika Marija...

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Meldžiame Tave, Viešpatie,
įliek į mūsų širdis savo malonės, kad,
per Angelo apreiškimą pažinę Tavo Sūnaus
įsikūnijimą, būtume per Jo kančią ir
kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę per
Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.


Į pradžią

2012 metai - all@caca.lt