Maldaknyge.lt

Tikiu Dievą Tėvą - Apaštalų tikybos išpažinimas

Tikiu Dievą Tėvą, visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją, ir
Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų,
mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš
Šventosios Dvasios, gimė iš
Mergelės Marijos;
kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo
prikaltas prie Kryžiaus, numiręs ir
palaidotas; nužengė į pragarus;
trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo
Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir
mirusiųjų teisti.

Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją
visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą,
nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių
prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.

Amen.


Į pradžią

2012 metai - all@caca.lt