Maldaknyge.lt

Tėve mūsų - Viešpaties malda

Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje,
taip ir žemėje.

Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums
mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir
neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Amen.


Į pradžią

2012 metai - all@caca.lt